Główne menu

LogowanieLogowanie

Strona główna Aktualności Na marginesie ustawy przedszkolnej...
Na marginesie ustawy przedszkolnej... PDF Drukuj
Sekcja Aktualności
Wpisany przez admin   
sobota, 19 października 2013 02:18
Zebranie rytmiczek zwołane w 22.10.2013  przez SPIMR.
Celem zebrania było:
1. dokonanie bilansu strat i zysków.
2. przeprowadzenie symulacji możliwych scenariuszy - w zależności od dalszego "obrotu sprawy".
3. opracowanie strategii pozwalającej "ugrać" dla pedagogów rytmiki jak najkorzystniejszy wariant zatrudnienia w placówkach oświatowych, bądź w innej - możliwej do zaakceptowania przez MEN - formie uwzględniającej:
a. dobro dzieci i ich rodziców,
b. dobro dziedziny - w tym specyfika pracy zgodna z założeniami Metody Rytmiki oraz
c. interes naszej grupy zawodowej,

Zebranie, ogólnie rzecz ujmując, w niewielkim stopniu rzuciło światło na podstawowe kwestie związane z wybrnięciem z impasu, w jakim znajdują się obecnie zajęcia muzyczne w przedszkolach.

Ponieważ w najbliższych dniach MKiDN organizuje spotkanie przedstawicieli środowisk polskich rytmiczek /tematem będzie uregulowanie sytuacji rytmiki w przedszkolach/, uważam, że wymaga to określenia najistotniejszych oczekiwań z punktu widzenia dziedziny oraz interesu nauczycieli rytmiki, jak:
1. formy zatrudnienia umożliwiające efektywne prowadzenie zajęć rytmiki, w tym przykładowo:
A. etat nauczycielski 18-godzinny /wraz z przywilejami i zobowiązaniami wynikającymi z zatrudnienia w oświacie/ na zasadach uwzględniających specyfikę zawodu rytmika typu:
- przedpołudniowe godziny pracy,
- obecność na zajęciach wychowawcy i współpraca z nim,
- warunki lokalowe i sprzętowe: wielkość i wyposażenie sali, instrumentarium itp./.
B. inne formy zatrudnienia jak: umowa zlecenia, samozatrudnienie przez Radę Rodziców /jako jednoosobowa działalność gospodarcza/; czemu są to formy w jednych częściach kraju akceptowane a w innych nie? Co na to wadze i urzędy gminne mające za zadanie finansować dodatkowe zajęcia przedszkolne?
2. nieuregulowana sprawa kwalifikacji i kompetencji nauczycieli rytmiki,
3. status - uprawnienia i obowiązki /wymogi programowe i ewaluacyjne w relacji do obowiązujących w oświacie zasad/oraz uwagi odnośnie aktualnej-przyszłej podstawy programowej w zakresie wychowania artystycznego /muzyki/ na poziomie przedszkola,
4. braki kadrowe i sposoby oraz formy ich wyrównywania, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu w zakresie dopuszczenia do przedszkoli dyplomowanych pedagogów rytmiki,
5. Czy życzymy sobie, by zawód pedagog rytmiki istniał w spisie zawodów, /bo jak dotąd tam nie figuruje/? A może wystarczy obecny tytuł: pedagog muzyki w specjalności RYTMIKA?

Niezwykle istotne są Państwa komentarze i dostarczenie przekonywających argumentów, osadzonych w realiach prawnych, przemawiających za stanowiskiem środowiska, w przeważającym stopniu optującego za powrotem zasad sprzed wprowadzenia "ustawy przedszkolnej" . Pomogą one nakreślić dążenia pedagogów rytmiki i wyjaśnić, na co możemy liczyć i na czym powinnyśmy się skupić, by uzyskać, to na czym nam najbardziej zależy? /ej/
Poprawiony: sobota, 02 listopada 2013 09:55
 
Copyright © 2020 Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.